Αχνιστα Μυδια Μαρινιερ, τα Μυστικα τους & η Καταρριψη ενος Μυθου

Τα αχνιστά μύδια στη διεθνή κουζίνα έχουν ως απόλυτη συνταγή αναφοράς τα Μύδια Μαρινιέρ που συνήθως γίνονται με λευκό κρασί και ως εναλλακτική με μπύρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρόλο που τα μύδια μαρινίερ κοσμούν κάθε σοβαρό κατάλογο εστιατορίου που πουλάει μύδια, η συνταγή δεν είναι μία και μοναδική, αλλά υπάρχουν αρκετές εκδοχές. Συνέχεια